Cennik

Ceny wynajmu domków w okresie od 31 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2020 

Rental prices of houses in the period from 30/06/2020 to 31/08/2020

Ceny nie dotyczą wekeendów (piątek godz.16:00 do niedzieli godz.11:00)

Prices do not apply to weekends (Friday 16:00 to Sunday 11:00) 

 • 1 osoba dorosła - 150 PLN/doba 1 adult                                           
 • 2 osoby dorosłe - 200 PLN/doba - 2 adult
 • 3 osoby dorosłe - 250 PLN/doba - 3 adult
 • 4 osoby dorosłe - 300 PLN/doba - 4 adult
 • Każda dodatkowa osoba na dostawce - 50,00 PLN/doba - Price person on extra bed
 • Dzieci do 3 roku życia - GRATIS Children up to 3 years   

 

Ceny wynajmu domków w wekeendy od 01 kwietnia 2020 do 30 września 2020

Rental prices of houses in the weekend from 01/04/2020 to 30/09/2020

 • 1 osoba dorosła - 200 PLN/doba - 1 adult    
 • 2 osoby dorosłe - 250 PLN/doba - 2 adult
 • 3 osoby dorosłe - 300 PLN/doba - 3 adult
 • 4 osoby dorosłe - 350 PLN/doba - 4 adult
 • Każda dodatkowa osoba na dostawce - 75,00 PLN/doba - Price person on extra bed
 • Dzieci do 3 roku życia - GRATIS - Children up to 3 years     

       

                    Ceny wynajmu domków w okresie od 30 kwietnia 2020 do

03 maja 2020 oraz od 10 czerwca 2020 do 14 czerwca 2020 (Majówka, Boże Ciało)

Rental prices of houses in the period from 30/04/2020 to 03/05/2020 and from 10/06/2020 to 14/06/2020

 • 1 osoba dorosła - 250 PLN/doba - 1 adult
 • 2 osoby dorosłe - 300 PLN/doba - 2 adult
 • 3 osoby dorosłe - 350 PLN/doba - 3 adult
 • 4 osoby dorosłe - 400 PLN/doba - 4 adult
 • Każda dodatkowa osoba na dostawce - 75,00 PLN/doba - Price person on extra bed
 • Dzieci do 3 roku życia - GRATIS - Children up to 3 years 

 

Ceny za wynajem domków w okresie od 01 stycznia 2020 do 29 kwietnia 2020 oraz od 01 września 2020 do 31 grudnia 2020 wraz z wekeendami

Prices for renting houses in the period from 01/01/2020 to 29/04/2020 and from 01/09/2020 to 31/12/2020 with a weekend

 • 1 osoba dorosła - 100 PLN/doba - 1 adult
 • 2 osoby dorosłe - 125 PLN/doba - 2 adult
 • 3 osoby dorosłe - 150 PLN/doba - 3 adult
 • 4 osoby dorosłe - 200 PLN/doba - 4 adult
 • Każda dodatkowa osoba na dostawce - 25,00 PLN/doba - Price person on extra bed
 • Dzieci do 3 roku życia - GRATIS - Children up to 3 years  

 

UWAGA !!! - ATTENTION !!!

Kaucja zwrotna za domek letniskowy - 150,00 PLN - Refundable deposit for the cottage

Energia płatna dodatkowo z licznika - 1,50 PLN/kWh - Energy paid additionally from the meter 

Miejsce postojowe dla 2 aut - GRATIS - każde dodatkowe auto płatne 5,00 PLN/doba - Parking place for 2 cars

Opłata za zwierzaki: psy, koty, itp - 10,00 PLN/doba - Fee for pets: dogs, cats, etc.

Serwis sprzątajacy - 50,00 PLN na życzenie gości lub w sytuacji gdy domek zostanie zdany w stanie odbiegającym od stanu w dniu przejęcia - Cleaning service - 50.00 PLN at the request of the guests or in a situation when the house is passed in a state different from the state on the day of taking over

Cena wynajmu boksu pod przyczepę campingową, campera, busa.

 

Rental price for boxing for a caravan, camper, bus. 

Ceny przy rezerwacji minimum 2 dób, cena na 1 dobę opłaty standardowe + 30,00 PLN

Prices when booking a minimum of 2 days, price for 1 day standard fees + PLN 30.00

 • Opłata za przyczepę campingową wraz z przesionkiem - 60,00 PLN/doba Fee for a caravan with a change
 • Opłata za Campera lub Busa - 70,00 PLN/doba Fee for Camper or Bus
 • Opłata za pusty boks pod namiot - 40,00 PLN/doba Fee for an empty tent box
 • Opłata za pojazd w boksie - 10,00 PLN/doba Boxing vehicle fee
 • Opłata za osobę w boksie - 5,00 PLN/doba Fee for a person in a box
 • Dzieci do 3 lat i osoby niepełnosprawne - GRATIS Children up to 3 years old and people with disabilities
 • Opłata za energię - 1,50 zł/kWg Energy fee
 • Opłata za zwierzaki: pies, kot, itp - 5,00 PLN/doba Fee for pets: dog, cat, etc.
 • Opłata za pawilon ogrodowy - 15,00 PLN/doba The fee for the garden pavilion
 • Opłata za namiot w boksie - 2-os.25,00 PLN, 2-5-os.35,00 PLN, 5-10 os.45,00 PLN/doba Fee for a boxing tent
 • Prysznic i toaleta - GRATIS Shower and toilet

Opłata za ustawienie przyczepy campingowej lub campera od 01.07.2020 do 31.08.2020 w boksie - 2 500,00 PLN - Fee for setting up a caravan or camper from 01/07/2020 to 31/08/2020 in the box - PLN 2,500.00

Opłata za ustawienie przyczepy campingowej lub campera od 01.04.2020 do 30.06.2020 w boksie - 1500,00 PLN Fee for setting up a caravan or camper from 01/04/2020 to 30/06/2020 in a box - PLN 1,500.00

Opłata za ustawienie przyczepy campingowej lub campera od 01.09.2020 do 31.10.2020 w boksie - 500,00 PLN Fee for setting up a caravan or camper from 01/09/2020 to 31/10/2020 in the box - PLN 500.00

Opłata za ustawienie przyczepy campingowej lub campera za cały sezon od 01.04.2020 do 31.10.2020 w boksie - 4000,00 PLN Fee for setting up a caravan or camper for the entire season from 01/04/2020 to 31/10/2020 in the box - PLN 4,000.00

Opłata za zimowanie przyczepy campingowej - 100,00 PLN za miesiąc z ubezpieczeniem - Fee for wintering a caravan - PLN 100.00 per month with insurance.

  

Ceny na polu namiotowym

Camping prices, tent

 • Opłata za namiot mały 2 os. - 25,00 PLN/doba Fee for a small tent, 2 people
 • Opłata za namiot średni 2 - 5 os. - 35,00 PLN/doba Medium tent fee for 2 - 5 people
 • Opłata za namiot duży 5 - 10 os. - 45,00 PLN/doba Fee for a large tent 5 - 10 people 
 • Opłata za osoby przebywające na polu namiotowym - 5,00 PLN/osoba Fee for people staying in the campsite
 • Dzieci do 3 lat i osoby niepełnosprawne - GRATIS Children up to 3 years old and people with disabilities
 • Opłata za pojazd przy namiocie - 10,00 PLN/doba The fee for a vehicle at the tent
 • Opłata za energię - 10,00 PLN do 5 kWg zużycie powyżej 1,50 PLN/kWg.Energy fee
 • Opłata za zwierzaki - pies, kot, itp - 10,00 PLN/doba Fee for pets - dog, cat, etc.
 • Opłata za pawilon ogrodowy - 15,00 PLN/doba The fee for the garden pavilion
 • Prysznic i toaleta - GRATIS Shower and toilet
 • Wypożyczenie przedłużacza - 10,00 PLN/za cały pobyt Renting an extension cord

Ceny za pobyt jednorazowy dla osób odwiedzajacych naszych gości i osób chcących plażować lub grillować od 8:00 do 19:00

Prices for a single stay for people visiting our guests and people who want to sunbathe or grill from 8:00 to

 • Parking i pobyt - do 30min. GratisParking and stay - up to 30 minutes. gratis
 • Opłata za parking - powyżej 30min. - 5,00 PLN/dzień - Parking fee - over 30 minutes
 • Opłata za pobyt osoby - powyżej 30min. - 5,00 PLN/dzień - Fee for a person's stay - over 30 minutes
 • Opłata za zwierzaki - pies, kot, itp - 5,00 PLN/dzień - Fee for pets - dog, cat, etc.
 • Dzieci do 3-go roku życia i osoby niepełnosprawne - GRATIS - Children up to 3 years old and people with disabilities

 

Ceny sprzętu na wynajem

Price for renting floating equipment

 • Opłata za rower wodny - 15,00 PLN/1h - 50,00 PLN za dzień/per day - Pedal boat fee
 • Opłata za deskę SUP - 25,00 PLN/1h - 70,00 PLN za dzień/per day - for a SUP board
 • Opłata za kajak - 15,00 PLN/1h - 50,00 PLN za dzień/per day - Kayak fee 
 • Opłata za łódkę wędkarską - 15,00 PLN/1h - 50,00 PLN za dzień/per day - Fee for fishing boat
 • Opłata za rower górski - 10,00 PLN/1h - 50,00 PLN za dzień/per day - Mountain bike fee 

 

WAŻNE INFORMACJE - IMPORTANT INFORMATION

Pełna rezerwacja następuje po wpłacie na nasze konto ( w ciągu 4 dni od momętu rezerwacji wstepnej) 50% zaliczki potwierdzonej przez nas drogą e-mail lub telefonicznie, rozliczenie pełne następuje w momęcie wpłaty na konto całości kwoty za pobyt lub w dniu przyjazdu gotówką.

Full booking takes place after payment to our account (within 4 days of the initial booking) 50% of the advance confirmed by us by e-mail or telephone, full settlement takes place when the whole amount is paid into the account or on the day of arrival in cash.

W przypadku nie przybycia w dniu rezerwacji lub wczesniejszej rezygnacji z usługi, zaliczka nie podlega zwrotowi.( pozostałe szceguły związane z zwrotem zaliczek mieszczą się w regulaminie domków letniskowych)**Psy i koty nie mogą ( bez względu na wielkość ) przebywać luzem na terenie Campingu, na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt. Zwierzęta powinny być prowadzane na smyczy, nieczystości po zwierzakach sprząta własciciel lub wyprowadza go poza teren ośrodka, psy muszą posiadać aktualną książeczkę szczepień.

In case of not arriving on the day of booking or early resignation from the service, the advance payment is not refundable. (Other details related to the return of advance payments are included in the cottage regulations) ** Dogs and cats are not allowed (regardless of size) to stay loose at the camping site , no animals are allowed on the beach. Animals should be kept on a leash, animal waste cleaned by the owner or taken outside the center, dogs must have a valid vaccination booklet.

Cennik ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

This price list does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.